Konferencja Sektor MICE – wobec wyzwań społecznych

11:50 - 12:50 Sucha Beskidzka

Analiza najnowszych trendów w sektorze MICE na skalę globalną: Zrównoważony rozwój Nowe technologie, AI Bezpieczeństwo Relacje

Prof. UMK dr. hab. Krzysztof Celuch MBA
23:50 - 12:50

Design Thinking w organizacji wydarzeń: Jak podejście oparte na design thinking może wspomagać procesy koncepcyjne i planowanie wydarzeń, skupiając się na doświadczeniach uczestników i celach biznesowych?

Eliza Kozica-Kamińska Eliza Kozica-Kamińska
11:50 - 12:50

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w MICE: Przegląd sposobów, jakimi sztuczna inteligencja może usprawnić procesy organizacji wydarzeń

Paweł Szczyrek Paweł Szczyrek
13:20 - 14:00

Znaczenie zrównoważonego rozwoju w organizacji wydarzeń. Jak budować świadomość zrównoważonego rozwoju wśród organizatorów, dostawców i uczestników wydarzeń MICE? Jakie są korzyści z włączenia zrównoważonych praktyk w strategię wydarzenia?

dr Beata Kozyra dr Beata Kozyra
13:00 - 14:10

Praktyczne aspekty wdrażania zasad ESG w sektorze MICE. Jak w praktyce wybierać dostawców i partnerów biznesowych, aby zintegrować zasady ESG? Jak organizacje MICE mogą mierzyć i raportować swoje wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju? Jakie są standardy i metody oceny wpł ywu wydarzeń na środowisko i społeczeństwo?

Anna Jędrocha
15:00 - 16:00

Panel dyskusyjny 1 Szanse i zagrożenia dla sektora MICE w kontekście ESG : Nowe możliwości biznesowe, zrównoważone praktyki w organizacji wydarzeń, projekty społeczne v s . wysokie koszty, brak standaryzacji, zbyt wysokie oczekiwania, greenwashing.

Jarosław Szczygieł Jarosław Szczygieł
Marcin Mączyński Marcin Mączyński
dr Beata Kozyra dr Beata Kozyra
Marcin Ziobro
Paula Fanderowska
Prof. UMK dr. hab. Krzysztof Celuch MBA
Anna Jędrocha
16:00 - 17:00

Panel dyskusyjny 2 Kreowanie trwałego dziedzictwa poprzez organizację wydarzeń. Równoważenie krótkoterminowych celów z długoterminowymi korzyściami dla społeczeństwa i środowiska. Jakie korzyści płyną z partnerskich relacji z lokalnymi przedsię biorstwami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami edukacyjnymi w kontekście tworzenia trwałego dziedzictwa?

dr Katarzyna Klimek dr Katarzyna Klimek
Małgorzata Przygórska-Skowron Małgorzata Przygórska-Skowron
Ewa Woch
Magdalena Sroka
09:10 - 09:30 Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa 1

Eco Event, czyli zrównoważone wydarzenie.

Jak dokonywać wyboru lokalizacji z myślą o minimalnym wpływie na środowisko? Jakie kryteria są istotne przy ocenie etycznych i ekologicznych aspektów miejsc organizacji wydarzeń? Edukacja i zaangażowanie uczestników. Ekologiczne rozwiązania w cateringu i transporcie

prof. Sandor Nemethy prof. Sandor Nemethy
09:30 - 09:50

Impact vs. legacy j ak równoważyć natychmiastowy wpływ (Impact) z kreowaniem trwałego dziedzictwa (Legacy) w organizacji wydarzeń?

dr Natalia Latuszek
09:50 - 10:10

City break w ofercie dla podróżujących służbowo

dr Krzysztof Cieślikowski

09:00 - 10:50

Networking jako niezbędny czynnik wzrostu kompetencji

Definicja networkingu i jego rola w rozwoju zawodowym. Przegląd korzyści płynących z efektywnego networkingu. Znaczenie budowania relacji w biznesie. Rola etykiety biznesowej w nawiązywaniu kontaktów. 5 powodów, dla których warto odważyć się i nawiązać rozmowę lub kontakt cyfrowy. Studium przypadku z życia prowadzącego. Warsztaty praktyczne: uczestnicy projektują komunikat na swój temat, który ułatwia prowadzenie networkingu, uwzględniając kluczowe informacje o sobie, a następnie w formie warsztatowej współpracują ze sobą i ćwiczą.

Michał Zalewski Michał Zalewski
11:20 - 12:30

Nowe technologie i cyfryzacja w sektorze MICE

Wprowadzenie do nowych technologii w sektorze MICE: definicje, trendy i znaczenie. Przegląd korzyści płynących z cyfryzacji dla organizatorów i uczestników wydarzeń. Omówienie kluczowych narzędzi cyfrowych w organizacji wydarzeń. Prezentacja przypadków sukcesu: Jak nowe t echnologie wpłynęły na rozwój firm w sektorze MICE Warsztaty praktyczne: Używanie platform do organizacji wydarzeń online tworzenie wydarzenia, zarządzanie uczestnikami, prowadzenie prezentacji. Integracja narzędzi cyfrowych do optymalizacji procesów organizacyjnych i komunikacji. Praktyczne aspekty organizacji hybrydowych wydarzeń łączenie uczestników zdalnych i stacjonarnych.

Tomasz Nowak
Skip to content