Małgorzata Przygórska-Skowron

Małgorzata Przygórska-Skowron

Krakow Convention Bureau

All Sessions by Małgorzata Przygórska-Skowron

16:00 - 17:00

Panel dyskusyjny 2 Kreowanie trwałego dziedzictwa poprzez organizację wydarzeń. Równoważenie krótkoterminowych celów z długoterminowymi korzyściami dla społeczeństwa i środowiska. Jakie korzyści płyną z partnerskich relacji z lokalnymi przedsię biorstwami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami edukacyjnymi w kontekście tworzenia trwałego dziedzictwa?

Skip to content