dr Katarzyna Klimek

dr Katarzyna Klimek

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

All Sessions by dr Katarzyna Klimek

16:00 - 17:00

Panel dyskusyjny 2 Kreowanie trwałego dziedzictwa poprzez organizację wydarzeń. Równoważenie krótkoterminowych celów z długoterminowymi korzyściami dla społeczeństwa i środowiska. Jakie korzyści płyną z partnerskich relacji z lokalnymi przedsię biorstwami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami edukacyjnymi w kontekście tworzenia trwałego dziedzictwa?

Skip to content