dr Natalia Latuszek

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Natalia Latuszek jest adiunktem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, w Instytucie Gospodarki Międzynarodowej. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół turystyki biznesowej, działalności Destination Management Organisations (DMOs) oraz konkurencyjności regionów turystycznych. Aktualnie bliskie są jej również zagadnienia dotyczące rozwoju zrównoważonego, w związku z udziałem w projekcie międzynarodowym „The European Tourism Sustainability Monitoring 2030 (ETSM2030)”. Ponadto, była koordynatorką projektu badawczego "Rola convention bureu w podnoszeniu konkurencyjności miast" oraz uczestniczyła w kilku projektach branżowych we współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami i instytucjami turystycznymi.

All Sessions by dr Natalia Latuszek

09:30 - 09:50

Impact vs. legacy j ak równoważyć natychmiastowy wpływ (Impact) z kreowaniem trwałego dziedzictwa (Legacy) w organizacji wydarzeń?

Skip to content