Magdalena Sroka

Alvernia Planet

Menedżerka kultury, znawczyni problematyki związanej z kulturą i sztuką, producentka i koordynatorka międzynarodowych projektów. W latach 2008–2010 była dyrektorką Krakowskiego Biura Festiwalowego, następnie w latach 2010–2015 wiceprezydentem Krakowa ds. kultury i promocji a w latach 2015–2017 dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Współtworzyła pierwszą strategię promocji Krakowa na lata 2003–2007.Twórczyni Krakowskiej Komisji Filmowej i Regionalnego Funduszu Filmowego w Krakowie oraz ekspertka Kongresu Kultury Polskiej.

All Sessions by Magdalena Sroka

16:00 - 17:00

Panel dyskusyjny 2 Kreowanie trwałego dziedzictwa poprzez organizację wydarzeń. Równoważenie krótkoterminowych celów z długoterminowymi korzyściami dla społeczeństwa i środowiska. Jakie korzyści płyną z partnerskich relacji z lokalnymi przedsię biorstwami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami edukacyjnymi w kontekście tworzenia trwałego dziedzictwa?

Skip to content